produktyusĹ‚ugitechnikapartnerzykarierakontakt  
 
korzyści z zarządzanie projektami z menedżer projektów
zarządzanie projektami z oprogramowaniem menedżer projektów
Menedżer Projektów to elastyczne rozwiązanie pozwalające na kontrolowanie działalnosci przedsiębiorstwa na poziomie organizacji.

Wszystkie odnośniki:

Korzyści i przewaga

Funkcjonalność

Wypróbuj bezpłatnie

Ulotka produktu

Instrukcja obsługi

Ankieta tematyczna

Regulamin usługi

Kontakt z zespołem


Zarządzanie projektami
Dzięki funkcjom tworzenia szczegółowych harmonogramów prac możliwe jest utworzenie planu realizacji dowolnych projektów prowadzonych przez przedsiębiorstwo, takich jak: plan pozyskania klienta, plan budowy obiektu, plan realizacji trudnego zlecenia. Szczegółowe określanie terminów pozwala na automatyczna kontrolę realizacji projektów na każdym etapie oraz raportowanie ewentualnie powstających opóźnień oraz szacowanie ich konsekwencji czasowych i finansowych. Planowanie projektów pozwala na ustalenie dokładnej hierarchii realizowanych zadań oraz przydzielanie ich zaangażowanym pracownikom, dzięki czemu pracujący nad wspólnym zadaniem zawsze posiadają dostęp do informacji o kolejnych zadaniach, które powinny zostać zrealizowane oraz informacji o tym kto powinien brać udział w ich realizacji. Dzięki planowaniu kosztów zadań wchodzących w skład projektu możliwe jest szacowanie opłacalności projektu również w przypadkach niespodziewanych zadań dodatkowych wynikających w trakcie realizacji projektu lub opóźnień w realizacji prac. Ewidentną korzyścią z zastosowania Intelitech Menedżer Projektów jest przejrzyste planowanie i kontrola realizacji prac oraz zmniejszenie liczby błędów związanych z opóźnieniami lub brakiem rozumienia specyfiki projektu. Zastosowanie oprogramowania wprowadza znakomitą możliwość kontrolowania etapu realizacji każdego przedsięwzięcia przez kierownictwo.

Planowanie zasobów i zadań
Dzięki funkcjom zbierania istotnych informacji operacyjnych możliwe jest wprowadzanie i współdzielenie tych samych danych o klientach i aktywnościach prowadzonych przez pracowników. Tworzenie jednolitej bazy danych opisujących klientów, ich pracowników oraz wykorzystywane przez nich produkty i usługi, jak również odnajdywanie określonych grup klientów jest bardzo proste, a znalezienie konkretnego kontrahenta możliwe jest bez opóźnień i błędów związanych z ustnym obiegiem informacji. Podstawowym elementem funkcjonalnym jest zbieranie informacji o aktywnościach pracowników i zdarzeniach związanych z klientami oraz raportowanie informacji przekrojowych za pomocą niezwykle wygodnych narzędzi prezentacji danych. Dzięki raportowaniu działań możliwe jest jednoznaczne określenie zadań realizowanych przez pracowników, historii kontaktów klienta z firmą, znalezienie historii zakupów czy wymienionych dokumentów i podpisanych umów. Ewidentną korzyścią jest współdzielenie wszystkich informacji z zachowaniem metod kontroli dostępu do informacji poszczególnych użytkowników systemu, dzięki czemu działy handlowe dysponują ujednoliconą informacją o kliencie oraz historią jego zakupów, mogą minimalizować liczbę irytujących błędów, pomyłek i opóźnień, obsługiwać klientów lepiej i sprawniej podnosząc satysfakcję klientów z obsługi przed i po sprzedaży.

Empowerment

Aktualnosci

 20 LIS 2002
Intelitech uruchamia serwis produktu Intelitech Empower

  copyright 1999-2024 :: intelitech firma macieja zagozdy |  regulamin działalności | polityka prywatności |